AS-INTEGRATED
kancelář pro komplexní automatizaci
Váš jazyk:
  • cs
  • de

kancelář pro komplexní automatizaci

GEOVAP – systémy SCADA/HMI

Geovap

Společnost GEOVAP, spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a od počátku se zaměřuje na systémovou integraci v oblasti pokročilého zpracování grafických dat, vývoje grafických informačních systémů a průmyslové automatizace. V současné době firma zaměstnává okolo 130 stálých pracovníků, specialistů různých profesí. Projekty v oblasti průmyslové automatizace a technologického řízení procesů jsou realizovány na bázi firemního vizualizačního systému kategorie SCADA.

SCADA systém Reliance 4: www.reliance.cz

VÝROBCE: www.geovap.cz

 

scada reliance scada reliance

Reliance 4 je profesionální SCADA/HMI systém určený pro monitorování a ovládání průmyslových technologií a automatizaci budov. SCADA/HMI systém Reliance je vyvíjen na základě dlouholetých zkušeností s budováním rozsáhlých aplikací a k jeho zdokonalování přispívají i neustálé podněty ze strany zákazníků. Výsledkem je bohatě škálovatelný, bezpečný a robustní systém optimalizovaný i pro velmi rozsáhlé aplikace.

To, co si na systému Reliance vysoce cení naši systémoví integrátoři, je jeho přehlednost, intuitivnost a příjemná práce s ním. Těší nás i názor systémových integrátorů, kteří přešli k systému Reliance z jiných SCADA systémů a tvrdí, že vývoj stejné aplikace v systému Reliance probíhá 2x až 3x rychleji, než ve SCADA systémech, se kterými dříve pracovali. Rychlost vývoje, uživatelská přívětivost, spolehlivost a stabilita systému patří a vždy patřily mezi naše hlavní priority. V neposlední řadě je silnou stránkou výborná technická podpora přímo od vývojového týmu.

Eu