AS-INTEGRATED
kancelář pro komplexní automatizaci
Váš jazyk:
  • cs
  • de

kancelář pro komplexní automatizaci

Ochrana před bleskem a přepětím

Povinnost chránit objekty před účinky blesku a přepětí je dána řadou zákonů, vyhlášek, nařízeními vlády a technickými normami. Tato tématika je podrobněji rozebrána na úvodní stránce projekční dokumentace.

Konkrétně ochranu před bleskem řeší komplexně soubor norem ČSN EN 62305.

V rámci projekce komplexních ochran před bleskem a účinky přepětí nabízíme:

  • analýzu rizik
  • projekci vnější ochrany před účinky blesku
  • projekci vnitřní ochrany před účinky blesku a přepětí
  • projekci ochrany před bleskem a přepětím pro fotovolatiku
  • vypracování rozpočtů
  • zajištění realizace akcí v součinnosti s partnery
  • zajištění výchozích nebo následných revizí
Eu