AS-INTEGRATED
kancelář pro komplexní automatizaci
Váš jazyk:
  • cs
  • de

kancelář pro komplexní automatizaci

Analýza rizik

Výrobci a uživatelé jednoúčelových strojů a výrobních technologií jsou v určitých případech povinni vystavit pro své stroje dokument s analýzou rizik vzniklých při používání stroje. Tato oblast je v mnoha případech velmi podceňována a začíná se obvykle řešit a s případem zranení obsluhy. V oblasti analýzy rizik jsme velmi silní a ke všem našich jednoúčelovým strojům tuto analýzu umíme dodat. Analýzu rizik provádíme i na starších strojích a výrobních linkách jiných dodavatelů.

Eu